Agencija za lov - Setter

medved
Vuk
Jelen
Srndac
Divokoza

ORGANIZACIJA LOVA

Stručnjaci koji znaju na šta trebate biti spremni, gde su za niz aktivnosti  potrebni različiti nivoi znanja i opreme. Uverite se da ste pravilno pripremljeni da uživate u onome što ste naumili, uspešno i sigurno.

Bez obzira da li se ozbiljno bavite lovom ili započinjete i niste toliko sigurni u sebe, imamo najbolju opremu i savete koji su na raspolaganju.

VREME JE ZA LOV

Lov je dozvoljen u mnogim zemljama širom sveta, ali važno je znati pravila i propise pre nego što krenete  na teren. Nazovite na s da se organizujemo i  pripremimo za vaš lov.

NAJČEŠĆE VRSTE DIVLJAČI U SRBIJI

Sisari: jelen evropski, jelen lopatar, jelen belorepi, srna, divokoza, muflon, divlja svinja, medved, kuna zlatica, kuna belica, jazavac, ondatra, veverica, sivi puh, zec, lasica, vuk, divlja mačka, šakal, lisica, rakunoliki pas, tvor.

Ptice: siva čaplja, divlja guska, divlja guska lisasta, divlja guska glogovnjača, divlja patka gluvara, divlja patka kržulja, divlja patka riđoglava, jastreb kokošar, leštarka, jarebica kamenjarka, poljska jarebica, prepelica, fazan, liska crna, šumska šljuka, divlji golub grivnaš, divlji golub pećinar, divlji golub dupljaš, gugutka, grlica, sojka (kreja), gačac, siva vrana, svraka.